Zaawansowane techniki logicznego wnioskowania na podstawie danych figuralnych

Doskonalenie i nabycie umiejętności dostrzegania schematów, wzajemnych relacji oraz analogi pomiędzy elementami – dane graficzne, figuralne Osoby przygotowujące się do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Zagadki graficzne i słowne, czyli wszystko, co chcielibyście wi(e)dzieć w (o) zależnościach... Dostrzeganie zależności pomiędzy częściami tworzącymi większą całość lub dostrzeganie podobieństw pomiędzy elementami to zadania od lat [...]

2016-10-14T20:30:36+00:00 Dla Administracji|