Szkoła motywowania. Motywowanie jako funkcja zarządzania

Program proponowanego szkolenia ma odpowiedzieć na następujące pytania: Jak zatrzymać pracowników w naszej organizacji? Jakie potrzeby pracowników musi zaspokajać ich praca? Jak zharmonizować cele pracowników z celami firmy? Jak prawidłowo rozłożyć akcenty motywacji? Dlaczego pracownicy na niższych stanowiskach także muszą mieć poczucie sukcesu? Na czym polega motywacja przez współpracę? Dlaczego warto okazywać osobiste zainteresowanie sprawami [...]

Zarządzanie przez cele (MBO)

Przygotowanie uczestników do wdrożenia zasad Zarządzania Poprzez Cele (MBO) w organizacji, w tym w szczególności: Przygotowanie uczestników szkolenia do wyznaczania celów w swoich obszarach odpowiedzialności Nauczenie uczestników szkolenia skutecznego łączenia celów obszarowych ze strategicznymi. Nauczenie uczestników szkolenia planowania realizacji celów i określania mierników realizacji celów oraz monitorowania realizacji celów. Nauczenie uczestników szkolenia zasad monitorowania i [...]

Narzędzia ZZL w Zarządzaniu

Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu podstawowych narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi w praktyce biznesowej. Szkolenie oparte na praktyce i wykorzystaniu case study Menedżerowie i kierownicy oraz pracownicy działów kadr i HR Motywem przewodnim szkoleń jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: Wykorzystanie narzędzi ZZL w zarządzaniu Narzędzia i techniki rekrutacji i [...]