Employer branding. Projektowanie skutecznych strategii marki pracodawcy z uwzględnieniem social media

Szkolenie w kompleksowy sposób przygotowuje uczestników do stworzenia kampanii employer brandingowej z wykorzystaniem narzędzi tradycyjnych i social media. Program obejmuje analizę sytuacji wyjściowej, określenie EVP pracodawcy, wskazanie odbiorców, narzędzi oraz stworzenie road mapy projektu employer brandingowego. Uczestnicy dowiedzą się jaką rolę w employer brandingu odgrywają ogłoszenia o pracę i zakładka kariera. Poznają tez podstawowe [...]

2017-11-22T12:01:54+00:00 Biznes i Zarządzanie|

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO

Szkolenie ma za zadanie podnieść stan wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych zarówno w kwestii obecnie obowiązujących przepisów jak i po nowelizacji. Uczestnicy zapoznają się za obwiązującymi zasadami ochrony danych osobowych oraz projektowanymi zmianami w tym zakresie. Podczas szkolenie zostaną omówione kwestie związane z praktycznymi aspektami ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO. Osoby [...]

Ochrona Danych Osobowych – nowelizacja RODO

Przygotowanie osób pracujących z danymi osobowymi (gromadzenie, przetwarzanie) do zmian w prawie o ochronie danych osobowych. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji Administratorzy Systemów Informatycznych, Pracownicy IT Audytorzy Wewnętrzni Osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji i ochronę danych osobowych w organizacji Szkolenie to przygotowuje obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby pracujące z danymi osobowymi [...]

Mediacje i negocjacje handlowe

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności określania i osiągania założonych rezultatów podczas negocjacji, korzystnych dla obu stron wykraczających poza standardowe rozwiązania. Specjalnie dobrana tematyka szkolenia ma na celu zaznajomienie uczestników z działaniami na każdym etapie negocjacji, począwszy od przygotowania do rozmów, a skończywszy na zatwierdzeniu warunków umowy końcowej. Szkolenie to polecamy w szczególności wszystkim, którzy mają [...]

2017-10-24T10:48:55+00:00 Biznes i Zarządzanie|

Narzędzia ZZL w Zarządzaniu

Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu podstawowych narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi w praktyce biznesowej. Szkolenie oparte na praktyce i wykorzystaniu case study Menedżerowie i kierownicy oraz pracownicy działów kadr i HR Motywem przewodnim szkoleń jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: Wykorzystanie narzędzi ZZL w zarządzaniu Narzędzia i techniki rekrutacji i [...]

2017-10-24T10:50:25+00:00 Biznes i Zarządzanie|

Efektywne kierowanie zespołem i projektem – umiejętności i narzędzia sprawnego menadżera

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szerokiej wiedzy i umiejętności z obszaru efektywnego zarządzania zespołami, w tym w szczególności w obszarze W efekcie dwudniowe szkolenie pozwala nabyć umiejętności w obszarze: zasad kierowania i funkcjonowania efektywnych zespołów pracowniczych wykorzystania indywidualnego potencjału członków zespołu przez poznanie technik rozpoznawania ról zespołowych i indywidualnych metod motywowania rozpoznawania i rozwiązywania kryzysów [...]

2017-12-06T10:24:34+00:00 Biznes i Zarządzanie|

Ocena pracownicza jako narzędzie i funkcja zarządzania

Motyw szkolenia to opanowanie umiejętności dokonywania ocen pracownika w sposób motywujący do dalszego rozwoju. Uczestnicy szkolenia warsztatowego doskonalą wiedzę i umiejętności pozwalające dokonywać oceny okresowej i prowadzić rozmowy oceniające, w sposób motywujący do dalszego doskonalenia i rozwoju. W efekcie czego ocena staje się elementem i narzędziem systemu motywacyjnego i pozwala na skuteczne zarządzanie personelem. Warsztaty [...]

2017-12-06T10:25:39+00:00 Biznes i Zarządzanie|