Katarzyna Tofil

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności interpersonalnych absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje umiejętności terapeutyczne doskonaliła w rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne 4- letniej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA . Posiada szerokie doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym, w tym z podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej. Na stałe związana z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, gdzie prowadzi spotkania w Punkcie Kosultacyjno-Terapeutycznym. W ramach działalności szkoleniowej zajmuje się
treningiem kompetencji psychospołecznych, warsztatami rozwoju osobistego, doskonaleniem umiejętności interpersonalnych. Ma bogate doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, bezrobotnymi, zagrożonymi uzależnieniami. Wysoko ceniona za zaangażowanie, empatię i umiejętność udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych.

2017-04-12T09:48:27+00:00 Wykładowcy|