Trudne sytuacje komunikacyjne

Zwiększanie efektywności działania menedżerskiego w zakresie komunikacji.

Dla kierujących zespołami i pracujących w projektach i zespołach funkcyjnych. Dla wszystkich, dla których kompetencja komunikatywności i dobra współpraca są ważne.

Usuwanie barier komunikacyjnych czyli jeśli mamy różnice w percepcji

 • dostrajanie się do współrozmówcy
 • techniki precyzowania wypowiedzi i budowy argumentów
 • techniki odkrywania struktury komunikacyjnej partnera w rozmowie i budowania w związku z tym własnego zachowania i własnych reakcji.

Precyzowanie wypowiedzi i słuchanie – aspekt przekazywania celów i tworzenia rozwiązań problemów

 • prezentacja (krótka lub dłuższa) – struktura, prezentowanie argumentów, przekazywanie trudnych dla odbiorcy wiadomości (cele łatwo i trudno przyjmowane)
 • techniki aktywnego słuchania
 • techniki „zmiany toru” – czyli co robić gdy partner w rozmowie stosuje dużo dygresji i odbiega od tematu.

Techniki wpływu na ludzi – czyli działania, które pomagają osiągnąć to, co chcemy – aspekt przywództwa.

 • reguła lubienia i sympatii i inne techniki
 • wywoływanie pożądanego stanu emocjonalnego u słuchaczy – skupienie, uwaga, brak uwagi, rozproszenie
 • wytwarzanie klimatu zaufania i współpracy przy użyciu technik werbalnych i niewerbalnych.

Proces komunikacji w zarządzaniu zmianą

 • rola komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian
 • bariery komunikacyjne jako przyczyna niepowodzeń i konfliktów
 • typowe błędy w komunikacji
 • sposoby komunikacji budujące wsparcie dla dokonywanych zmian
 • perswazja – skuteczne przekonywanie pracowników do nowych rozwiązań
 • identyfikacja nowych celów i przedstawianie ich pracownikom

Jak skutecznie komunikować w ramach zespołu i innymi spoza zespołu – jak można zapobiegać konfliktom?

 • cztery główne style komunikacji – dlaczego często się nie rozumiemy?
 • model wzmacniający brak kontaktu – czyli czego na pewno nie robić?
 • jak się dostosować do różnych stylów komunikacji? – kiedy dostosowanie, kiedy dominacja?
 • jak rozpoznać własny styl komunikacyjny i dostosować go do potrzeb kontaktów z współpracownikami i klientami?
 • struktury komunikacyjne i ich wpływ na komunikację w zespole i poza nim;
 • jak pokonać bariery w komunikacji na poziomie zespołu i miedzy zespołami? – czyli jak metodami komunikacyjnymi opanować konflikt

Komunikacja a motywacja

 • jak motywować w zakresie informacji zwrotnej?
 • motywacja pracowników a przekazywanie ocen pozytywnych i negatywnych
 • prowadzenie trudnych rozmów z innymi pracownikami – zasady przekazywania konstruktywnej krytyki i własnych oczekiwań;

Techniki sprawnego działania w sferze komunikacji wewnętrznej

 • komunikacja w sytuacjach kryzysowych – co robić a czego nie robić w zakresie komunikacji wewnętrznej w sytuacji niepewności lub zagrożenia sytuacji firmy;
 • miejsce komunikacji w kształtowaniu i podtrzymywaniu kultury organizacyjnej w firmie;
 • komunikowanie w organizacji przy „zderzeniu” różnych kultur

1-2 marca 2018 Warszawa

890 zł + VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2018-01-02T13:14:26+00:00 Biznes i Zarządzanie|