Ustawa „Za życiem”- jak pomagać  Rodzinom?

Uczestnicy w ramach prowadzonego szkolenia będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków. Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu szkolenia.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i realizację nowego zadania zleconego w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

 1. Wprowadzenie w problematykę OPS.
 2. Ustawa  „Za Życiem” zarys prawny.
 3. Zadania gminy w zakresie pomocy kobietom w ciąży oraz  ich rodzinom.
 4. Aspekt finansowania Świadczeń i ich obsługi.
 5. Sytuacja rodziny i pomoc psychologiczna pracowników  OPS w sytuacji żałoby.
 6. Sytuacja Rodziny/kobiety w ciąży z dzieckiem niepełnosprawnym lub/i uszkodzeniem płodu.
 7. Uzyskanie informacji o uszkodzeniu płodu
  • wsparcie psychologiczne
  • wsparcie medyczne
  • rola asystenta rodziny dla rodziców
 8. Praca Asystenta Rodziny
  • dokumentacja
  • granice współpracy i pomagania
  • praca z rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością
 9. Pracownicy socjalni – zmiany w organizacji zadań
 10. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w Ustawie „Za Życiem”
  • zadania programu
  • ograniczenia wynikające z programu
 11. Panel dyskusyjny
 12. Zakończenia szkolenia, przekazanie materiałów oraz certyfikatów.

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

340 zł netto/osoba*

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

*Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T15:39:41+00:00 Pomoc Społeczna|