W co grają ludzie ? Analiza transakcyjna w biznesie

Celem szkolenia jest odkrycie swoich wyuczonych i nieświadomych skryptów w komunikacji interpersonalnej oraz wypracowanie planu strategii osobistej zmiany komunikacji. Szkolenie ma charakter zajęć interaktywnych.
Prowadzone jest metodami aktywizującymi (80% ćwiczenia praktyczne, symulacje, 20% teoria). Szczególną uwagę zwracamy na indywidualny rozwój umiejętności każdego uczestnika, na jego indywidualne potrzeby oraz szukanie najlepszych dla niego rozwiązań, dzięki czemu może od razu po szkoleniu podnieść jakość swoich zachowań asertywnych w różnych sytuacjach.

W programie m.in.: ćwiczenia indywidualne, w parach i grupach, informacje zwrotne uczestników i trenera, analizy przypadków, dyskusje, burze mózgów, symulacje, testy autodiagnozy, ćwiczenia integrujące a także praca z kamerą. Różnorodne ćwiczenia mają na celu poszerzenie umiejętności widzenia, słyszenia i czucia, a dzięki temu trafny wybór właściwego zachowania. Świadomość swojej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, oddechu i postawy pozwalają wykształcić w sobie wewnętrznego trenera, na którego można liczyć w każdej sytuacji.

Menedżerowie i kierownicy
W programie szkolenia:

 1. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej
  • stany Ja, czyli jak lepiej poznać swój nieświadomy sposób komunikowania się ze sobą i z innymi
 2. Test egogram
 3. Rozpoznanie komunikacji z poszczególnych stanów JA
  • symulacje różnych sytuacji zawodowych
  • dyskusja
  • informacje zwrotne
 4. Plusy i minusy komunikatów
 5. Stany Ja w opisie firmy
 6. Ja jestem OK. – TY jesteś OK.
 7. Gry psychologiczne
  • Trójkąt Dramatyczny : RATOWNIK- PRZEŚLADOWCA-OFIARA
  • typowe gry rodzinne i partnerskie
  • typowe gry w biurze
  • jak unikać gier i manipulacji
 8. Komunikaty ze stanów JA Rodzica Normatywnego, Opiekuńczego podstawą komunikacji przełożonego
 9. Opracowanie strategii rozwoju osobistego w celu podwyższenia jakości komunikacji interpersonalnej.

Szkolenie skoncentrowane jest na treningu umiejętności praktycznych. Ostateczna formuła szkolenia tworzona jest na bieżąco odpowiednio do potrzeb poszczególnych uczestników.

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.
Czas trwania: 2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych
Cena: 690 zł netto od osoby
Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.
W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2016-10-14T20:30:39+00:00 Rozwój osobisty|