Marcin Wilczak

Psycholog, trener, ekpert i praktyk w zakresie narzędzi psychometrycznych, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu rekrutacji i naborów. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi szkolenia i doradztwo oraz przygotowuje autorskie narzędzia psychometryczne. Jest praktykiem w zakresie stosowania standaryzowanych narzędzi psychometrycznych. Zajmuje się diagnozą indywidualna i grupową – głównie z zastosowaniem standardowych technik diagnostycznych badających cechy osobowościowe i intelektualne (testy psychologiczne). Autor narzędzi psychometrycznych do diagnozy kompetencji pracowników, opracowanych na zlecenie firm i instytucji, stosowanych w rekrutacji i naborach, jak też w procesie ocen okresowych. Jego głowne zainteresowania zawodowe skupione są wokół problematyki pomiaru i diagnozy inteligencji i praktycznego wykorzystania stosowanych narzędzi psychometrycznych. Dodatkowym polem działalności są badania ewaluacyjne projektów prowadzonych w ramach EFS oraz badania ilościowe wspomagające diagnozę potrzeb szkoleniowych. Obecnie kontynuuje studia w Polsko – Japońskiej Szkole Informatycznej. Ceniony za bogatą wiedzę i umiejętności w zakresie testów i narzędzi psychometrycznych.

2015-04-07T10:51:34+00:00 Wykładowcy|