Zaawansowane techniki logicznego wnioskowania na podstawie danych figuralnych

istock_000003729440small

Doskonalenie i nabycie umiejętności dostrzegania schematów, wzajemnych relacji oraz analogi pomiędzy elementami – dane graficzne, figuralne
Osoby przygotowujące się do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Zagadki graficzne i słowne,
czyli wszystko, co chcielibyście wi(e)dzieć w (o) zależnościach…

Dostrzeganie zależności pomiędzy częściami tworzącymi większą całość lub dostrzeganie podobieństw pomiędzy elementami to zadania od lat wykorzystywane przez psychologów w konstruowanych przez nich testach. Zagadki takie sprawdzają spostrzegawczość, dostrzeganie cech wspólnych oraz postrzeganie zmian zgodnych z pewnym wzorcem.

Dwudniowe zajęcia poświecone są pogłębionemu treningowi w rozwiązywaniu tego typu zadań – zarówno tych graficznych gdzie znaczenie ma spostrzegawczość jak i tych słownych uzależnionych od zasobu słownikowego. Oprócz klasycznego treningu rozwiązywania i wyjaśniania zależności zajęcia obejmują tworzenie własnych zagadek będących reprezentacją pewnych zależności: graficznych, słownych a nawet liczbowych.

W ramach dwudniowych zajęć i poznania ponad 120 zagadek, uczestnicy:

  • zapoznają się z zagadkami w charakterze matryc, gdzie relacje pomiędzy elementami będą miały charakter progresywnych zmian, charakter tworzenia figur z elementów składowych oraz przekształcania figur w oparciu o model matematyczny (np. kasowanie się elementów o cechach przeciwnych)
  • zapoznają się z analogiami niewerbalnymi gdzie relacje będą obejmowały przekształcenia figur (wielkość, położenie, cechy kolorystyczne)
  • zapoznają się z tzw. ciągami, czyli zestawami zmieniających się obrazków, oraz z zagadkami polegającymi na znalezieniu elementów niepasujących do całości
  • poznają szereg analogii słownych zbudowanych w oparciu o bogate zasady podobieństwa znaczeń słów (synonimy, zawieranie się w zbiorze, ta sama funkcja, przeciwieństwo i in. )

Dla każdego z działów i dla każdej nazwanej zasady tworzone będą ilustrujące ją przykłady. Które – jako działanie „od kuchni” sprzyjają utrwaleniu materiału i szybkim – bo automatycznym rozwiązywaniu tego typu zagadek w przyszłości.

Bonus – dostęp do dodatkowych testów w module umiejętności: część logiczna oraz psychologiczna on-line (e-school)
Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.
350 zł netto dla uczestników Kursu Urzędnik Mianowany organizowanych przez GTC.
450 zł netto dla pozostałych osób.
Zgłoszenia od 2 osób – możliwe rabaty.
Zgłoszenia na dwa szkolenia rabat 10%.
Zgłoszenia na dwa szkolenia + dostęp do platformy e-Learning rabat 15%.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miejsce:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2016-10-14T20:30:36+00:00 Dla Administracji|