Zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci – procedura odbioru

Nabycie lub poszerzenie wiedzy dotyczącej procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa małoletnich dzieci w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Uczestnicy zapoznają się z procedurami postępowania przy odbiorze dziecka z rodzinie, jego przewozie i przekazaniu do pieczy zastępczej.

Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, asystenci zatrudnieni w rożnego rodzaju jednostkach i instytucjach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych.

  1. Wprowadzenie w problematykę przemocy w rodzinie. Obowiązujące przepisy.
  2. W jakich sytuacjach dobro dziecka jest zagrożone? Diagnoza problemów rodzinnych.
  3. Zasady postępowania w celu zabezpieczenia dobra małoletnich w zależności od określonych sytuacji, jakie napotyka pracownik socjalny.
  4. Procedura odebrania dziecka od rodziny w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w związku art. 12a Ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rola poszczególnych służb.
  5. Procedura przewozu dziecka.
  6. Dokumentowanie czynności pracownika socjalnego i innych służb. Omówienie dokumentacji w sytuacjach interwencyjnych.
  7. Dalsze postępowanie po odebraniu dziecka.
  8. Jak  pracować z rodziną po odbiorze małoletnich. Czy można oddzielić interwencję od pracy socjalnej?
  9. W jaki sposób ochronić siebie?
  10. Pytania i uwagi.

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

350 zł/os.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T15:32:54+00:00 Pomoc Społeczna|