Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął harmonogram naboru wniosków RPO WM w 2015 r.

Do rozdysponowania w tym roku będzie 215,9 mln euro, czyli ok. 870 mln zł (z 2 mld euro na całe RPO). Nacisk w RPO WM 2014-20 położony jest na działania związane z pobudzaniem gospodarki, zastosowaniem efektów badań w biznesie i wspieraniem przedsiębiorców. Ważne będzie też upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Najbliższe lata to również dobry czas dla rozwoju ekonomii społecznej, bo duża część dotacji przeznaczona jest na walkę z ubóstwem i zmniejszenie bezrobocia.

Udogodnieniem dla Beneficjentów RPO WM 2014-2020 będzie składanie wniosków tylko w formie elektronicznej.

Więcej informacji na http://www.funduszedlamazowsza.eu/

2015-05-07T15:59:58+00:00 Aktualności|