Zarządzanie przez cele (MBO)

Przygotowanie uczestników do wdrożenia zasad Zarządzania Poprzez Cele (MBO)

w organizacji, w tym w szczególności:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do wyznaczania celów w swoich obszarach odpowiedzialności
 • Nauczenie uczestników szkolenia skutecznego łączenia celów obszarowych ze strategicznymi.
 • Nauczenie uczestników szkolenia planowania realizacji celów i określania mierników realizacji celów oraz monitorowania realizacji celów.
 • Nauczenie uczestników szkolenia zasad monitorowania i oceny stopnia realizacji celów
Menedżerowie i kierownicy oraz zespoły pracownicze i projektowe
Ramowy program szkolenia:

 • „Diagram Ichikawy”, analiza przyczyn skuteczności w osiąganiu celów
 • Wykład i prezentacja o motywacji do działania i jej związku z umiejętnością wyznaczania celów
 • Metoda SMART, szczegółowa analiza, ćwiczenie z wyznaczania celów
 • Analiza SWOT w procesie planowania i realizacji celów
 • Schemat Gantta w procesie realizacji celów strategicznych
 • Efektywne wyznaczanie celów a skuteczność ich osiągania
 • Techniki automotywacji
 • Mierniki wyznaczania celów, analiza metodą „Wczorajsza droga”
 • Interpersonalne zasady monitorowania realizacji celów
 • Emocje w procesie realziacji zadań
 • Rozmowa oceniająca z pracownikiem, ukierunkowana na motywowanie do osiągnięcia celu
 • Test analizujący indywidualny poziom motywacji
 • Wykład i prezentacja o emocjonalnym podłożu podejmowania decyzji. Emocje w procesie realizacji celów
 • Narzędzia wspomagające planowanie i osiąganie celów – metoda ALPEN, Analiza SWOT, Technika Wczorajszej drogi
 • Kary i nagrody w procesie osiągania celów
 • Misja, wizja, cele strategiczne i operacyjne w organizacji

Szkolenia realizowane w formie wykładowo – warsztatowej, z wykorzystaniem case study

Bonus dla uczestników – możliwość samobadania z wykorzystaniem testów psychometrycznych i biznesowych
Dodatkowo konsultacje mailowe przez okres 30 dni po zakończeniu szkolenia
Spa, imprezy integracyjne
Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.
Czas trwania: 4 dni szkoleniowe – 32 godziny dydaktyczne
Cena: 2150 zł netto od osoby
Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.
Cena obejmuje: szkolenie w formie warsztatu, materiały szkoleniowe, certyfikat, zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym w Hotelu standard ***, całodzienne wyżywienie, uroczysta kolacja integracyjna, kompleks spa (Uniejów) – wybrane zabiegi Spa
dopłata do pokoju 1 osobowego – 300 zł

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2016-10-14T20:30:37+00:00 Szkolenia wyjazdowe, Zarządzanie|