Zarządzanie w kryzysie, w konflikcie i w sytuacji zmiany

Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania w kryzysie, w sytuacji zmiany i konfliktu jako kluczowe dla skutecznego reagowania w biznesie.

 „Pojęcie kryzysu w tradycyjnym rozumieniu straciło sens. Kryzys występuje zawsze, niezależnie od wskaźników makroekonomicznych – krajowych czy światowych. Wolny rynek – to stan permanentnej wojny wszystkich producentów ze wszystkimi. Jeżeli jednego dnia kładziesz się spać z poczuciem sukcesu, nazajutrz możesz się obudzić przegrany” – Joseph Schumpeter.

Zmiana – to jedyna rzecz, której możemy być pewni. Globalizacja, rozwój nowych technologii, media sprawiają, że zmiana dyktuje warunki rynkowe w skali makro i mikro. Tempo zmian wymaga doskonalenia umiejętności skutecznego przewidywania zmiany i radzenia sobie w sytuacji adaptacji do nowych warunków

Szkolenie jest tak zaprojektowane, by uczestnicy skupiali się przede wszystkim na problemach organizacji i na sposobach ich rozwiązania.

Ćwiczenia z zakresu wykorzystania komunikacji wewnętrznej w kryzysie, w procesie zarządzania zmianą, w procesie rozwiązywania konfliktów zostaną przeprowadzone w kontekście modelowania zmiany zachowania i działania uczestników szkolenia tak, by nowe modele zachowań i działań były korzystne dla całej organizacji, zgodne z realizowaną przez nią misją i wizją rozwoju a jednocześnie gwarantowały spójność na poziomie indywidualnym, każdego uczestnika szkolenia – każdego uczestnika procesu zmiany.

Menedżerowie i kierownicy
Cele szczegółowe szkolenia koncentrują się na opanowaniu umiejętności, wiedzy i technik z zakresu:

 • Zarządzania zmianą,
 • Zarządzania konfliktem,
 • Kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • Radzenia sobie ze stresem, który rodzi kryzys, zmiana i konflikt

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

 • Psychologiczne aspekty kryzysu, zmiany i konfliktu ( w kontekście indywidualnym i w kontekście organizacji )
 • Rodzaje przywództwa wymagane w sytuacjach kryzysu, zmiany i konfliktu
 • Kreatywne myślenie oraz rozwiązywanie problemów jako sposób na zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Komunikacja wewnętrzna w kryzysie, konflikcie i w procesie zmiany
 • Metody usprawniania komunikacji w sytuacji kryzysowej
 • Rozwój kompetencji skutecznej komunikacji i wywierania wpływu – jako technika zarządzania w kryzysie, zmianie, konflikcie
 • Procedury rozwiązywania konfliktów: mediacje, negocjacje, facylitacja
 • Mechanizmy wywierania wpływu przez jednostki i grupy
 • Zarządzanie zespołem i organizacja pracy w sytuacji kryzysu, konfliktu oraz w procesie zmiany
 • Stres jako reakcja na kryzys, konflikt i zmianę.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem ( elementy zarządzania stresem w organizacji oraz wybrane techniki antystresowe i relaksacyjne)
 • Zarządzanie przez konflikty a zarządzanie w sytuacji konfliktowej – świadomy wybór
Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.
Czas trwania: 2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych
Cena: 690 zł netto od osoby
Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.
W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2016-10-14T20:30:39+00:00 Rozwój osobisty, Zarządzanie|