Zasady umieszczania w domach pomocy społecznej

Po ukończeniu uczestnik będzie znał m.in.: aktualne przepisy dotyczące umieszczania i kierowania osób do dps, naliczanie odpłatności na starych i nowych zasadach, odwołania. Informacje i teoria uzyskane od praktyka , tj.  osoby na co dzień pracującej w PCPR i OPS.

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

 • Prawa i obowiązki gminy odnośnie umieszczania w DPS.
 • Zasady i przesłanki kierowania do DPS.
 • Osoby uprawnione do skorzystania z DPS.
 • Wymagana dokumentacja
 • Procedury umieszczania w DPS:
 • Dzieci
 • Osoby dorosłe
 • Osoby ubezwłasnowolnione
 • Osoby nie wyrażające zgody
 • Zakres uprawnień mieszkańców domów pomocy społecznej wynikających z ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 • Prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
 • Zasady odpłatności za pobyt w DPS.
 • Tryb postępowania w przypadku odmowy zawarcia umowy przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności.
 • Zasady zwalniania z opłat.

Warszawa 27.10.2017

330 zł netto / osoba*

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji – rabat 10%

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

*- Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-12T11:09:33+00:00 Pomoc Społeczna|