Zmiany w prawie o ochronie środowiska – oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Od 1 stycznia 2017 r. diametralnie zmienią się kwestie środowiskowe, które dotyczyć będą m.in. jednostek samorządu terytorialnego (administracji publicznej zajmującej się ocenami oddziaływania na środowisko), a także wnioskodawców, ubiegających się o pozyskanie środków unijnych z uwagi na nowy zakres potrzebnej dokumentacji środowiskowej. Uczestnicy szkolenie zdobędą wiedzę dotyczącą nowych wymagań,  co do zawartości dokumentów środowiskowych tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz czy prezydent miasta) tzn. pracownicy zajmujący się wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na szkolenie zapraszamy również wszystkich wnioskodawców ubiegających się o pozyskanie środków unijnych.

  1. Wprowadzenie.
  2. Podstawy prawne UE i krajowe
  3. Zmiany w procedurach: strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000.
  4. Nowe wymagania dla dokumentacji środowiskowej: karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym wymagania dla ich autorów.
  5. Nowe kryteria oceny przedsięwzięć.
  6. Nowe organy biorące udział w ocenach oddziaływania na środowisko.
  7. Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko.
  8. Sankcje i kary administracyjne – nowy dział w ustawie.
  9. 9. Dyskusja pytania od uczestników.

Warszawa 30.11.2017

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

Cena szkolenia – 529 zł *netto/osoba.

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch.


*Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T14:43:46+00:00 Administracja|