Zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości

 • podniesienie kwalifikacji w zakresie prawidłowego stosowania nowych zasad rachunkowości budżetowej,
 • uaktualnienie wiedzy z zakresu zmian zasady rzetelności i istotności oraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych,  należności i zobowiązań, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów.
 • zapoznanie uczestników ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku odnośnie ustawy o rachunkowości i zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu (…), a także obowiązujące od 1 kwietnia 2016 roku zmiany rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej.

Szkolenie dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz dysponentów funduszy celowych. Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych i pracowników księgowości

 1. Zakres zmian w planach kont w 2016 r – konieczność zmiany polityki rachunkowości i zasady jej opracowywania, w tym różnice w opracowaniu instrukcji inwentaryzacyjnej między jednostkami obsługiwanymi, a obsługującymi tzw. CUW-ami.
 2. Zmiana zasad ujmowania kosztów i przychodów
 3. Omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej mającej wpływ na prowadzenie analityki
 4. Plan finansowy a jakość sprawozdań budżetowych
 5. Problemy z klasyfikacją opłat za wyżywienie w szkołach, usług opiekuńczych itd.
 6. Problemy w klasyfikowaniu niektórych wydatków – szkolenia, podróże służbowe, ekspertyzy itp.
 7. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej – sprawozdania CUW-ów
 8. Ewidencja i wykazywanie zaangażowania w sprawozdaniu Rb-28S
 9. Skutki centralizacji VAT na sprawozdania budżetowe
 10. Zmiany w formularzach sprawozdań finansowych w 2016 r.

Warszawa 2.11.2016

650zł netto/ os.

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

Cena obejmuje: szkolenie w formie warsztatu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2016-10-28T11:27:11+00:00 Prawo i Finanse|