Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania środków na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

Zamierzone efekty szkolenia:

WIEDZA

 • Poszerzenie wiedzy na temat możliwości aplikowania po środki na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

UMIEJĘTNOŚCI

 • Nabycie umiejętności wyszukiwania dostępnych środków finansowych
 • Nabycie umiejętności kompleksowego wypełniania wniosków aplikacyjnych
 • Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania środków na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

POSTAWY

 • Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie środków dla organizacji
Przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
 1. Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej – wstęp
 2. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 3. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 4. ASOS 2014-2020
 5. Fundusze z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 6. Granty ministerialne i dotacje z urzędów miast
 7. Regionalny Program Operacyjny
 8. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 9. Dobre praktyki i najczęstsze błędy w pozyskiwaniu środków
 • Prezentacje
 • Ćwiczenia indywidualne oraz grupowe
 • Studia przypadków
 • komputer
 • projektor multimedialny
 • flipchart
 • materiały biurowe

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych

UWAGA: INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE OPUBLIKOWAŁY HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA
2016 R
Uwaga: Konkursy na projekty z Nowej Perspektywy zostały już ogłoszone.
Warszawa 06.06.2016
Wrocław 07.06.2016

miejsce szkoleń : ścisłe centrum miasta
czas: 8h szkoleniowych

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 390 zł.
Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji przewidziany rabat w wysokości 10%.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i termin szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)